La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Franc Comtat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:15  07:31  08:05  09:01  10:09  11:04  12:10
 06:58    08:25  09:18  10:29  11:20  12:29
     08:44  09:33  10:48  11:37  12:48
       09:49    11:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:15  15:10  16:17  17:13  18:05  19:18
 13:24  14:34  15:26  16:35  17:32  18:22  19:38
 13:41  14:52  15:42  16:53  17:48  18:40  19:56
 13:57    15:59      18:59  
 20h  21h  22h
 20:13  21:15  22:10        
 20:29  21:28          
 20:42  21:45          
 20:59  21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: