La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Ca NAurell
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:17  07:00  08:07  09:03  10:11  11:06  12:12
   07:33  08:27  09:20  10:31  11:22  12:31
     08:46  09:35  10:50  11:39  12:50
       09:51    11:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:17  15:12  16:01  17:15  18:07  19:01
 13:26  14:36  15:28  16:19  17:34  18:24  19:20
 13:43  14:54  15:44  16:37  17:50  18:42  19:40
 13:59      16:55      19:58
 20h  21h  22h
 20:15  21:01  22:12        
 20:31  21:17          
 20:44  21:30          
   21:47          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: