La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Oest
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:23  07:07  08:13  09:09  10:16  11:11  12:00
 06:40  07:23  08:32  09:26  10:35  11:27  12:18
   07:38  08:50  09:42  10:54  11:44  12:36
   07:55    09:58      12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:05  15:16  16:06  17:00  18:13  19:06
 13:31  14:23  15:33  16:24  17:19  18:30  19:26
 13:48  14:41  15:49  16:42  17:38  18:48  19:46
   14:59      17:56    
 20h  21h  22h
 20:06  21:06  22:17        
 20:21  21:34          
 20:38            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: