La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Antoninus Pius
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:25  07:09  08:15  09:11  10:00  11:13  12:02
 06:42  07:25  08:34  09:28  10:18  11:29  12:20
   07:40  08:52  09:44  10:37  11:46  12:38
   07:57      10:56    12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:07  15:01  16:08  17:02  18:15  19:08
 13:33  14:25  15:18  16:26  17:21  18:32  19:28
 13:50  14:43  15:35  16:44  17:40  18:50  19:48
     15:51    17:58    
 20h  21h  22h
 20:08  21:07  22:18        
 20:23  21:35          
 20:40            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: