La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Marconi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:27  07:11  08:00  09:13  10:02  11:15  12:04
 06:44  07:27  08:18  09:30  10:20  11:31  12:22
   07:42  08:37  09:46  10:39  11:48  12:40
     08:55    10:58    12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:09  15:04  16:10  17:04  18:00  19:10
 13:35  14:28  15:20  16:28  17:23  18:17  19:30
 13:52  14:46  15:37  16:46  17:42  18:34  19:50
     15:53      18:52  
 20h  21h  22h
 20:10  21:09  22:20        
 20:25  21:37          
 20:42            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: