La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:31  07:16  08:05  09:00  10:07  11:03  12:09
 06:48  07:32  08:23  09:18  10:25  11:20  12:27
   07:47  08:42  09:35  10:44  11:36  12:45
       09:51    11:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:14  15:09  16:15  17:09  18:05  19:15
 13:22  14:33  15:25  16:33  17:28  18:22  19:35
 13:40  14:51  15:42  16:51  17:47  18:39  19:55
 13:57    15:58      18:57  
 20h  21h  22h
 20:14  21:13  22:24        
 20:29  21:41          
 20:46            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: