La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:36  07:21  08:10  09:06  10:13  11:09  12:15
 06:53  07:37  08:29  09:24  10:31  11:26  12:33
   07:52  08:48  09:41  10:50  11:42  12:52
       09:57    11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:04  15:15  16:04  17:15  18:12  19:04
 13:29  14:20  15:31  16:21  17:35  18:29  19:22
 13:47  14:39  15:48  16:39  17:54  18:46  19:42
   14:57    16:57      
 20h  21h  22h
 20:02  21:18  22:29        
 20:20  21:46          
 20:35            
 20:52            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: