La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Recinte Firal
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:38  07:23  08:12  09:09  10:00  11:12  12:02
 06:55  07:39  08:32  09:27  10:16  11:29  12:18
   07:54  08:51  09:44  10:34  11:45  12:36
         10:53    12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:07  15:00  16:07  17:00  18:15  19:07
 13:32  14:23  15:18  16:24  17:18  18:32  19:25
 13:50  14:42  15:34  16:42  17:38  18:49  19:45
     15:51    17:57    
 20h  21h  22h
 20:05  21:20  22:31        
 20:23  21:48          
 20:38            
 20:54            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: