La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Sant Ignasi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:26  08:15  09:13  10:03  11:15  12:05
 06:57  07:42  08:36  09:30  10:19  11:32  12:21
   07:57  08:55  09:47  10:37  11:48  12:39
         10:56    12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:10  15:03  16:10  17:04  18:01  19:11
 13:35  14:26  15:21  16:27  17:22  18:19  19:29
 13:53  14:45  15:37  16:45  17:42  18:36  19:49
     15:54      18:53  
 20h  21h  22h
 20:08  21:23  22:34        
 20:26  21:51          
 20:41            
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: