La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Creu Gran
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:41  07:27  08:16  09:15  10:04  11:16  12:06
 06:58  07:43  08:38  09:31  10:20  11:33  12:22
   07:58  08:57  09:48  10:38  11:49  12:40
         10:57    12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:11  15:04  16:11  17:05  18:02  19:12
 13:36  14:27  15:22  16:28  17:23  18:20  19:30
 13:54  14:46  15:38  16:46  17:43  18:37  19:50
     15:55      18:54  
 20h  21h  22h
 20:09  21:24  22:35        
 20:27  21:52          
 20:42            
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: