La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Miquel Vives
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:47  07:05  08:06  09:06  10:13  11:06  12:15
   07:35  08:24  09:24  10:29  11:25  12:31
   07:51  08:46  09:40  10:47  11:42  12:50
       09:57    11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:03  15:13  16:04  17:14  18:11  19:03
 13:27  14:20  15:31  16:20  17:32  18:29  19:21
 13:45  14:36  15:47  16:37  17:52  18:46  19:39
   14:55    16:55      19:59
 20h  21h  22h
 20:17  21:05  22:41        
 20:35  21:30          
 20:50  21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: