La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Pl. Treball
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:49  07:08  08:09  09:09  10:00  11:09  12:01
   07:38  08:27  09:27  10:16  11:28  12:18
   07:54  08:49  09:43  10:32  11:45  12:34
         10:50    12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:06  15:16  16:07  17:17  18:14  19:06
 13:30  14:23  15:34  16:23  17:35  18:32  19:24
 13:48  14:39  15:50  16:40  17:55  18:49  19:42
   14:58    16:58      
 20h  21h  22h
 20:02  21:08  22:01        
 20:20  21:33  22:44        
 20:38            
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: