La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > St. Tomàs
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:49  07:08  08:09  09:09  10:00  11:09  12:02
   07:38  08:27  09:27  10:16  11:28  12:19
   07:54  08:49  09:43  10:32  11:45  12:35
         10:50    12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:07  15:17  16:08  17:18  18:15  19:07
 13:31  14:24  15:35  16:24  17:36  18:33  19:25
 13:49  14:40  15:51  16:41  17:56  18:50  19:43
   14:59    16:59      
 20h  21h  22h
 20:02  21:08  22:01        
 20:20  21:33  22:44        
 20:38            
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: