La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Ca nAnglada
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:50  07:09  08:10  09:10  10:01  11:10  12:02
   07:39  08:28  09:28  10:17  11:29  12:19
   07:55  08:50  09:44  10:33  11:46  12:35
         10:51    12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:07  15:17  16:08  17:18  18:16  19:08
 13:31  14:24  15:35  16:24  17:36  18:34  19:26
 13:49  14:40  15:51  16:41  17:56  18:51  19:44
   14:59    16:59      
 20h  21h  22h
 20:03  21:09  22:02        
 20:21  21:34  22:45        
 20:39            
 20:54            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: