La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > M. Déu de les Neus
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:51  07:10  08:12  09:12  10:03  11:12  12:04
   07:40  08:30  09:30  10:19  11:31  12:21
   07:57  08:52  09:46  10:35  11:48  12:37
         10:53    12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:09  15:01  16:10  17:01  18:17  19:09
 13:33  14:26  15:19  16:26  17:20  18:35  19:27
 13:51  14:42  15:37  16:43  17:38  18:52  19:45
     15:53    17:58    
 20h  21h  22h
 20:05  21:10  22:03        
 20:23  21:35  22:46        
 20:41            
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: