La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Santa Marta
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:52  07:11  08:13  09:13  10:04  11:13  12:05
   07:42  08:31  09:31  10:20  11:32  12:22
   07:58  08:53  09:47  10:36  11:49  12:38
         10:54    12:57
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:10  15:02  16:11  17:02  18:19  19:11
 13:34  14:27  15:20  16:27  17:21  18:37  19:29
 13:52  14:43  15:38  16:44  17:39  18:54  19:47
     15:54    17:59    
 20h  21h  22h
 20:06  21:11  22:04        
 20:24  21:36  22:47        
 20:42            
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: