La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Montserrat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:54  07:13  08:00  09:15  10:06  11:15  12:07
   07:43  08:15  09:33  10:22  11:34  12:24
     08:33  09:49  10:38  11:51  12:40
     08:55    10:56    12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:12  15:04  16:13  17:04  18:01  19:13
 13:36  14:29  15:22  16:29  17:23  18:21  19:31
 13:54  14:45  15:40  16:46  17:41  18:39  19:49
     15:56      18:56  
 20h  21h  22h
 20:08  21:12  22:05        
 20:26  21:37  22:48        
 20:44            
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: