La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Vilardell
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:55  07:14  08:01  09:16  10:07  11:16  12:08
   07:44  08:16  09:34  10:23  11:35  12:25
     08:34  09:50  10:39  11:52  12:41
     08:56    10:57    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:13  15:05  16:14  17:05  18:02  19:14
 13:19  14:30  15:23  16:30  17:24  18:22  19:32
 13:37  14:46  15:41  16:47  17:42  18:40  19:50
 13:55    15:57      18:57  
 20h  21h  22h
 20:09  21:13  22:06        
 20:27  21:38  22:49        
 20:45            
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: