La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > La Rioja
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:56  07:15  08:02  09:17  10:08  11:17  12:10
   07:45  08:17  09:35  10:24  11:36  12:27
     08:35  09:51  10:40  11:53  12:43
     08:57    10:58    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:15  15:07  16:16  17:07  18:04  19:15
 13:21  14:32  15:25  16:32  17:26  18:23  19:33
 13:39  14:48  15:43  16:49  17:44  18:41  19:51
 13:57    15:59      18:58  
 20h  21h  22h
 20:10  21:14  22:07        
 20:28  21:39  22:50        
 20:46            
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: