La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Torre-Sana
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:59  07:18  08:06  09:01  10:12  11:02  12:14
   07:49  08:21  09:21  10:28  11:21  12:31
     08:39  09:39  10:44  11:40  12:47
       09:55    11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:01  15:11  16:03  17:11  18:08  19:03
 13:25  14:19  15:29  16:20  17:30  18:28  19:20
 13:43  14:36  15:47  16:36  17:48  18:46  19:38
   14:52    16:53      19:56
 20h  21h  22h
 20:14  21:02  22:10        
 20:32  21:17  22:53        
 20:50  21:42          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: