Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Ricard Camí
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:46  07:00  08:00  09:02  10:05  11:06  12:08
   07:14  08:15  09:18  10:20  11:21  12:24
   07:31  08:30  09:35  10:36  11:37  12:40
   07:45  08:45  09:50  10:51  11:52  12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:01  15:06  16:07  17:08  18:12  19:03
 13:30  14:17  15:22  16:22  17:24  18:30  19:19
 13:45  14:33  15:37  16:37  17:39  18:46  19:36
   14:49  15:52  16:53  17:55    19:53
 20h  21h  22h
 20:08  21:10  22:08        
 20:24  21:24  22:20        
 20:41  21:39  22:32        
 20:56  21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: