La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:07  09:02  10:13  11:03  12:15  
 07:19  08:22  09:22  10:29  11:22  12:32  
 07:50  08:40  09:40  10:45  11:41  12:48  
     09:56    11:58    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:02  15:12  16:04  17:12  18:09  19:04
 13:26  14:20  15:30  16:21  17:31  18:29  19:21
 13:44  14:37  15:48  16:37  17:49  18:47  19:39
   14:53    16:54      19:57
 20h  21h  22h
 20:15  21:03  22:11        
 20:33  21:18  22:54        
 20:51  21:43          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: