La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Extremadura
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:08  09:03  10:14  11:04  12:16  
 07:20  08:23  09:23  10:30  11:23  12:33  
 07:51  08:41  09:41  10:46  11:42  12:49  
     09:57    11:59    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:03  15:13  16:05  17:13  18:10  19:05
 13:27  14:21  15:31  16:22  17:32  18:30  19:22
 13:45  14:38  15:49  16:38  17:50  18:48  19:40
   14:54    16:55      19:58
 20h  21h  22h
 20:16  21:03  22:11        
 20:33  21:18  22:54        
 20:51  21:43          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: