La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:01  08:09  09:04  10:15  11:05  12:00  
 07:21  08:24  09:24  10:31  11:24  12:17  
 07:52  08:42  09:42  10:47  11:43  12:34  
     09:58      12:50  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:04  15:14  16:06  17:14  18:11  19:06
 13:28  14:22  15:32  16:23  17:33  18:31  19:23
 13:46  14:39  15:50  16:39  17:51  18:49  19:41
   14:55    16:56      19:59
 20h  21h  22h
 20:17  21:04  22:12        
 20:34  21:19  22:55        
 20:52  21:44          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: