La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Bidasoa
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:02  08:10  09:05  10:16  11:06  12:01  
 07:22  08:25  09:25  10:32  11:25  12:18  
 07:53  08:43  09:43  10:48  11:44  12:35  
     09:59      12:51  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:05  15:15  16:07  17:15  18:12  19:07
 13:29  14:23  15:33  16:24  17:34  18:32  19:24
 13:47  14:40  15:51  16:40  17:52  18:50  19:42
   14:56    16:57      
 20h  21h  22h
 20:00  21:05  22:13        
 20:18  21:20  22:56        
 20:35  21:45          
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: