La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Millars
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:03  08:11  09:06  10:00  11:07  12:02  
 07:23  08:26  09:26  10:17  11:26  12:19  
 07:54  08:44  09:44  10:33  11:45  12:36  
       10:49    12:52  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:06  15:16  16:08  17:16  18:13  19:08
 13:30  14:24  15:34  16:25  17:35  18:33  19:25
 13:48  14:41  15:52  16:41  17:53  18:51  19:43
   14:57    16:58      
 20h  21h  22h
 20:01  21:06  22:14        
 20:19  21:21  22:57        
 20:36  21:46          
 20:54            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: