Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Mercat Nou
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:05  08:05  09:09  10:11  11:13  12:01
 06:24  07:20  08:20  09:24  10:26  11:29  12:16
 06:38  07:34  08:36  09:40  10:40  11:45  12:28
 06:51  07:51  08:53  09:56  10:57    12:39
             12:51
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:09  15:12  16:01  17:02  18:07  19:11
 13:18  14:22  15:24  16:13  17:15  18:20  19:27
 13:32  14:35  15:36  16:24  17:28  18:33  19:42
 13:44  14:47  15:49  16:37  17:41  18:51  19:58
 13:56  14:59    16:50  17:54    
 20h  21h  22h
 20:15  21:15  22:09        
 20:30  21:28  22:23        
 20:44  21:41  22:39        
 20:59  21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: