Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Institut Blanxart
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:06  08:06  09:10  10:12  11:13  12:01  
 07:21  08:21  09:25  10:27  11:29  12:16  
 07:35  08:36  09:41  10:41  11:45  12:32  
 07:52  08:54  09:57  10:57    12:49  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:08  15:13  16:14  17:14  18:03  19:11
 13:21  14:24  15:28  16:28  17:31  18:21  19:28
 13:36  14:40  15:43  16:43  17:48  18:37  19:44
 13:53  14:57  15:58  16:58    18:54  
 20h  21h  22h
 20:01  21:04  22:13        
 20:17  21:19  22:27        
 20:32  21:32  22:38        
 20:47  21:45  22:51        
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: