Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > CAP Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:12  07:07  08:07  09:11  10:13  11:14  12:02
 06:26  07:22  08:22  09:26  10:28  11:30  12:17
 06:40  07:36  08:37  09:42  10:42  11:46  12:29
 06:53  07:53  08:55  09:58  10:58    12:40
             12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:10  15:01  16:03  17:03  18:09  19:13
 13:20  14:23  15:14  16:15  17:16  18:22  19:29
 13:33  14:36  15:26  16:26  17:29  18:35  19:44
 13:45  14:49  15:38  16:38  17:42  18:53  
 13:57    15:51  16:51  17:55    
 20h  21h  22h
 20:00  21:00  22:11        
 20:16  21:17  22:25        
 20:31  21:30  22:41        
 20:45  21:43          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: