Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > CAP Nord
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:06  08:02  09:13  10:12  11:08  12:03  
 07:20  08:16  09:27  10:26  11:22  12:17  
 07:34  08:30  09:41  10:40  11:35  12:31  
 07:48  08:44  09:56  10:54  11:49  12:45  
   08:59        12:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:08  15:04  16:00  17:10  18:08  19:04
 13:27  14:22  15:18  16:13  17:24  18:22  19:18
 13:41  14:36  15:32  16:27  17:39  18:36  19:32
 13:55  14:50  15:46  16:41  17:53  18:50  19:45
       16:55      19:58
 20h  21h  22h
 20:12  21:08  22:01        
 20:26  21:21  22:15        
 20:40  21:35  22:29        
 20:54  21:48  22:41        
     22:51        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: