Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Pl. la Pola
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:09  08:09  09:14  10:00  11:01  12:05  
 07:24  08:24  09:29  10:15  11:17  12:20  
 07:38  08:40  09:44  10:30  11:33  12:36  
 07:55  08:58    10:44  11:49  12:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:12  15:01  16:01  17:02  18:07  19:15
 13:25  14:28  15:17  16:17  17:18  18:25  19:32
 13:40  14:44  15:31  16:31  17:35  18:41  19:48
 13:57    15:46  16:47  17:52  18:58  
 20h  21h  22h
 20:05  21:08  22:01        
 20:21  21:22  22:16        
 20:36  21:35  22:30        
 20:51  21:48  22:41        
     22:54        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: