Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Camprodon
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:10  08:10  09:15  10:01  11:02  12:06  
 07:25  08:25  09:30  10:16  11:18  12:21  
 07:39  08:41  09:45  10:31  11:34  12:37  
 07:56  08:59    10:45  11:50  12:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:13  15:02  16:02  17:03  18:08  19:16
 13:26  14:29  15:18  16:18  17:19  18:26  19:33
 13:41  14:45  15:32  16:32  17:36  18:42  19:49
 13:58    15:47  16:48  17:53  18:59  
 20h  21h  22h
 20:06  21:09  22:02        
 20:22  21:23  22:17        
 20:37  21:36  22:31        
 20:52  21:49  22:42        
     22:55        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: