Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Camprodon
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:15  07:10  08:10  09:15  10:01  11:02  12:06
 06:29  07:25  08:25  09:30  10:16  11:18  12:21
 06:43  07:39  08:41  09:45  10:31  11:34  12:33
 06:56  07:56  08:59    10:45  11:50  12:44
             12:57
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:01  15:05  16:06  17:07  18:13  19:17
 13:24  14:14  15:18  16:18  17:20  18:26  19:33
 13:37  14:27  15:29  16:29  17:33  18:39  19:48
 13:49  14:40  15:41  16:42  17:46  18:57  
   14:53  15:54  16:55  17:59    
 20h  21h  22h
 20:04  21:04  22:00        
 20:20  21:20  22:14        
 20:35  21:33  22:28        
 20:49  21:46  22:44        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: