Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Borges Blanques
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:16  07:11  08:11  09:00  10:02  11:03  12:07
 06:30  07:26  08:26  09:16  10:17  11:19  12:22
 06:44  07:40  08:42  09:31  10:32  11:35  12:34
 06:57  07:57    09:46  10:46  11:51  12:45
             12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:02  15:06  16:07  17:08  18:00  19:18
 13:25  14:15  15:19  16:19  17:21  18:14  19:34
 13:38  14:28  15:30  16:30  17:34  18:27  19:49
 13:50  14:41  15:42  16:43  17:47  18:40  
   14:54  15:55  16:56    18:58  
 20h  21h  22h
 20:05  21:05  22:01        
 20:21  21:21  22:15        
 20:36  21:34  22:29        
 20:50  21:47  22:45        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: