Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Tibidabo
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:13  08:13  09:02  10:04  11:05  12:09  
 07:28  08:28  09:18  10:19  11:21  12:24  
 07:42  08:44  09:33  10:34  11:37  12:40  
 07:59    09:48  10:48  11:53  12:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:01  15:05  16:05  17:06  18:11  19:02
 13:29  14:16  15:21  16:21  17:22  18:29  19:19
 13:44  14:32  15:35  16:35  17:39  18:45  19:36
   14:48  15:50  16:51  17:56    19:52
 20h  21h  22h
 20:09  21:12  22:05        
 20:25  21:26  22:20        
 20:40  21:39  22:33        
 20:55  21:52  22:44        
     22:57        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: