Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:26  07:08  08:02  09:06  10:07  11:08  12:12
 06:40  07:16  08:16  09:22  10:22  11:24  12:28
 06:54  07:31  08:31  09:36  10:37  11:40  12:44
   07:45  08:47  09:51  10:51  11:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:05  15:09  16:08  17:10  18:00  19:06
 13:17  14:20  15:24  16:24  17:26  18:15  19:23
 13:33  14:36  15:38  16:39  17:43  18:33  19:40
 13:48  14:52  15:53  16:55    18:49  19:56
 20h  21h  22h  23h
 20:13  21:15  22:08  23:00      
 20:29  21:29  22:23        
 20:44  21:42  22:36        
 20:58  21:55  22:47        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: