Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Torre-Sana
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:30  07:10  08:11  09:13  10:16  11:03  12:12
 06:50  07:30  08:31  09:34  10:37  11:28  12:35
   07:50  08:51  09:55    11:49  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:09  15:18  16:21  17:06  18:11  19:18
 13:26  14:31  15:37  16:44  17:25  18:35  19:40
 13:47  14:56  15:59    17:47  18:57  
 20h  21h  22h
 20:04  21:09  22:13        
 20:28  21:31          
 20:50  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: