Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Ca nAnglada
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:38  07:04  08:12  09:02  10:22  11:21  12:18
   07:26  08:36  09:30  10:51  11:49  12:48
   07:52    09:56      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:14  15:10  16:03  17:24  18:18  19:15
 13:45  14:42  15:36  16:30  17:51  18:47  19:43
       16:57      
 20h  21h  22h
 20:11  21:05  22:21        
 20:40  21:32          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: