Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Pl. Treball
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:00  08:00  09:01  10:06  11:15  12:01
   07:20  08:21  09:23  10:27  11:40  12:24
   07:40  08:41  09:45  10:49    12:47
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:19  15:06  16:09  17:17  18:22  19:08
 13:38  14:41  15:28  16:32  17:36  18:46  19:28
 13:57    15:47  16:55  17:58    19:50
 20h  21h  22h
 20:14  21:00  22:02        
 20:38  21:19  22:23        
   21:41          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: