Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Campus Universitari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:45  07:05  08:05  09:07  10:11  11:21  12:07
   07:25  08:26  09:29  10:33  11:47  12:30
   07:45  08:46  09:51  10:55    12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:19  14:02  15:12  16:15  17:01  18:04  19:15
 13:44  14:25  15:34  16:38  17:23  18:28  19:34
   14:47  15:52    17:42  18:52  19:56
 20h  21h  22h
 20:20  21:05  22:07        
 20:43  21:24  22:28        
   21:46          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: