Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:50  07:10  08:11  09:12  10:17  11:02  12:13
   07:30  08:31  09:35  10:40  11:28  12:37
   07:50  08:51  09:57    11:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:08  15:18  16:21  17:07  18:11  19:21
 13:26  14:31  15:40  16:44  17:29  18:35  19:40
 13:50  14:53  15:58    17:48  18:59  
 20h  21h  22h
 20:03  21:11  22:13        
 20:27  21:29  22:34        
 20:49  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: