Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:02  07:00  08:05  09:08  10:08  11:10  12:12
 06:18  07:15  08:24  09:21  10:23  11:25  12:27
 06:42  07:45  08:36  09:37  10:39  11:41  12:43
     08:51  09:52  10:54  11:56  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:00  15:02  16:03  17:06  18:08  19:12
 13:29  14:16  15:17  16:19  17:22  18:24  19:28
 13:45  14:31  15:32  16:34  17:37  18:39  19:44
   14:47  15:48  16:51  17:53  18:55  19:56
 20h  21h  22h
 20:11  21:11  22:32        
 20:25  21:28          
 20:41  21:41          
 20:58  21:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: