Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:55  07:15  08:16  09:17  10:03  11:07  12:19
   07:35  08:36  09:40  10:23  11:33  12:42
   07:55  08:56    10:45  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:14  15:23  16:04  17:12  18:16  19:04
 13:31  14:36  15:46  16:26  17:35  18:40  19:27
 13:56  14:58    16:49  17:54    19:46
 20h  21h  22h
 20:08  21:17  22:18        
 20:32  21:35  22:39        
 20:54  21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: