Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:11  07:09  08:16  09:03  10:03  11:05  12:08
 06:27  07:24  08:35  09:19  10:19  11:22  12:23
 06:51  07:56  08:48  09:32  10:34  11:37  12:38
       09:48  10:50  11:53  12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:11  15:13  16:14  17:02  18:05  19:07
 13:26  14:27  15:28  16:30  17:19  18:20  19:24
 13:41  14:42  15:43  16:45  17:35  18:36  19:40
 13:56  14:58  15:59    17:50  18:51  19:56
 20h  21h  22h
 20:08  21:08  22:03        
 20:23  21:21  22:41        
 20:36  21:38          
 20:52  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: