Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Doré
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:00  09:01  10:08  11:12  12:04  
 07:20  08:20  09:22  10:28  11:38  12:24  
 07:40  08:41  09:45  10:50    12:47  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:01  15:03  16:09  17:17  18:21  19:09
 13:36  14:19  15:28  16:31  17:39  18:45  19:31
   14:41  15:50  16:54  17:59    19:51
 20h  21h  22h
 20:13  21:21  22:02        
 20:37  21:40  22:23        
 20:59    22:44        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: