Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Antoninus Pius
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:03  08:04  09:05  10:12  11:17  12:08  
 07:24  08:24  09:26  10:32  11:43  12:28  
 07:44  08:44  09:49  10:55    12:52  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:05  15:08  16:13  17:21  18:03  19:13
 13:41  14:23  15:32  16:35  17:44  18:25  19:36
   14:46  15:55  16:58    18:49  19:55
 20h  21h  22h
 20:17  21:03  22:06        
 20:41  21:26  22:27        
   21:43  22:48        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: