Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Mallorca
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:04  08:18  09:02  10:00  11:22  12:20  
 07:30  08:38  09:29  10:26  11:52  12:49  
 07:52      10:53      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:19  14:14  15:11  16:05  17:00  18:22  19:18
 13:49  14:43  15:39  16:32  17:27  18:49  19:45
         17:54    
 20h  21h  22h
 20:13  21:08  22:24        
 20:41  21:33  22:48        
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats   EQUIPAMENTS ESPORTIUS PROPERS :
C.MPAL FUTBOL LA MAURINA
Correspondència amb: