Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Sant Mateu
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:05  08:06  09:06  10:14  11:19  12:10  
 07:25  08:26  09:28  10:34  11:45  12:30  
 07:46  08:46  09:51  10:57    12:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:07  15:10  16:15  17:00  18:05  19:15
 13:43  14:25  15:34  16:37  17:23  18:27  19:38
   14:48  15:57    17:46  18:51  19:57
 20h  21h  22h
 20:19  21:05  22:07        
 20:43  21:28  22:29        
   21:45  22:49        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: