Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Núria
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:06  08:07  09:07  10:16  11:20  12:12  
 07:26  08:27  09:29  10:36  11:46  12:32  
 07:47  08:47  09:52  10:58    12:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:09  15:11  16:16  17:01  18:06  19:16
 13:44  14:27  15:35  16:38  17:24  18:28  19:39
   14:49  15:58    17:47  18:52  19:58
 20h  21h  22h
 20:20  21:06  22:08        
 20:44  21:29  22:30        
   21:46  22:50        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondčncia amb: