Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:31  07:18  08:03  09:19  10:16  11:10  12:09
 06:55  07:41  08:28  09:47  10:43  11:39  12:37
     08:54        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:05  15:00  16:22  17:16  18:10  19:06
 13:36  14:32  15:28  16:48  17:44  18:38  19:35
     15:56        
 20h  21h  22h
 20:01  21:23  22:15        
 20:29  21:47          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: