Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:00  08:00  09:02  10:07  11:14  12:02
   07:20  08:21  09:22  10:31  11:36  12:27
   07:40  08:42  09:43  10:51    12:47
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:24  15:04  16:13  17:16  18:02  19:07
 13:33  14:42  15:26  16:31  17:39  18:21  19:31
 13:59    15:50  16:53    18:43  19:54
 20h  21h  22h
 20:13  21:20  22:00        
 20:35  21:43  22:22        
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: