Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:00  07:11  08:09  09:12  10:12  11:14  12:01
 06:29  07:30  08:25  09:27  10:27  11:29  12:17
 06:51  07:50  08:41  09:43  10:43  11:46  12:32
     08:58  09:56  10:58    12:47
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:06  15:08  16:06  17:08  18:00  19:01
 13:19  14:21  15:23  16:22  17:27  18:15  19:16
 13:35  14:37  15:36  16:37  17:44  18:30  19:31
 13:51  14:53  15:51  16:53    18:45  19:46
 20h  21h  22h
 20:02  21:11  22:05        
 20:16  21:25  22:25        
 20:31  21:39          
 20:44            
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: